Pojednostavite svoje poslovanje,
financije prepustite pouzdanom partneru.
Contest računovodstveni servis Zagreb

Knjigovodstveni servis

na koji se možemo osloniti.
Roche logo

Contest – Vaš vanjski partner

Bez obzira je treba li Vam osnovno računovodstvo, porezno savjetovanje ili revizija, Contest je partner u kojeg se uvijek možete pouzdati jer mi smo knjigovodstveni servis s dugogodišnjim iskustvom u pružanju cjelovitih financijskih usluga.

Znanjem, iskustvom i profesionalnim pristupom od 1991. godine stekli smo povjerenje velikog broja klijenata. Svakom klijentu pristupamo individualno, odgovorno i spremni smo riješiti najzahtjevnije probleme iz domene financija. Naš cilj je Vaše zadovoljstvo stoga kontinuirano pratimo najnovije tehnologije i pružamo brze, kvalitetne i pravovaljane odgovore na sve Vaše zahtjeve.

Naš tim sastoji se od ovlaštenog revizora, ovlaštenog računovođe, pet diplomiranih ekonomista, diplomiranog inženjera strojarstva i četiri knjigovođe. Kako bismo Vam osigurali kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu surađujemo i s vanjskim stručnjacima i društvima iz domene trgovačkog prava, poreznog prava, javno-bilježničkih usluga, financija i drugih specifičnih područja.

Zašto se isplati postati korisnik Contesta?

Financijski outsourcing omogućiti će vam da aktivnosti koje ne čine temelj Vašeg poslovanja prepustite nama, iskusnim stručnjacima u području računovodstva, poreza i financija. Pri tome štedite na troškovima i do 50%, smanjujete rizik poslovanja te ste brži i učinkovitiji jer ste fokusirani na osnovno poslovanje.

Contest = isplativ outsourcing

Pročitajte članak
Isplativost financijskog outsorcinga

Istaknuti klijenti

Jedinstvene pogodnosti

30% popusta
za novoosnovana društva u prva tri mjeseca poslovanja.

Jednostavna dostava dokumentacije
elektronički, putem cloud servera.

Osobni pristup
prilagođen svakom klijentu kroz specijalizaciju usluga i izvještaja.

Zajamčena sigurnost
podataka enkripcijom osjetljivih informacija i izradom automatskih sigurnosnih kopija.

Vaše društvo je ...

 • Novoosnovano društvo i/ili društvo bez zaposlenih, društvo s posebnom namjenom

  Nedavno ste osnovali društvo ili vodite društvo koja trenutno nije aktivno? Društvo je osnovano s posebnom namjenom? Sredstva su Vam ograničena, a državne institucije zahtijevaju pravovremeno izvještavanje o Vašim poslovnim aktivnostima bez obzira što se radi o relativno malom broju aktivnosti?

  Contest umjesto Vas obavlja poslove financijske operative, a na području poreznih propisa i zakonske regulative osigurava Vam znanje i iskustvo na koje se možete osloniti. Prepustite nama brigu o financijskoj operativi, a Vi se koncentrirajte na rast Vašeg društva!

  Društvima koja su osnovana s posebnom namjenom Contest pruža podršku ne samo u operativi, nego je u stanju pratiti poslovanje i osigurati pravodobno financijsko izvještavanje prema svim ključnim osobama vezanim uz društvo, uključujući upravu društva, vlasnike, banke i slično.

  Paket usluga za mala društva i društva s posebnom namjenom prilagođen je Vašim zahtjevima te Vam po prihvatljivoj cijeni pruža maksimalnu uslugu. Ako vodite jedno od takvih društava, slobodno nam se obratite za savjet i procjenu. Naše su usluge prilagođene Vašem relativno malom broju aktivnosti.

 • Društvo koje ima zaposlene, ali nema vlastitu financijsku i računovodstvenu službu

  Potreban Vam je partner čija stručnost i kompetentost omogućava da se usredotočite na «core» svojeg poslovanja?

  Ako ne koristite usluge računovodstvenog servisa, s trenutnim rješenjem niste zadovoljni ili ste dosegnuli novi stupanj u razvoju, pomoći ćemo Vam kako biste što brže i jednostavnije odabrali pravo rješenje za svoje društvo.

  Kao Vaš vanjski partner prilagođavamo se Vašim specifičnim potrebama. Korisnicima naših usluga osiguravamo izvještaje (mjesečne, kvartalne, godišnje) prilagođene njihovim potrebama, jeziku i kontnom planu.

  Contest će Vam ponuditi cjelovitu uslugu: stručnost na području računovodstva i financija, porezne regulative i savjetovanja, izvještavanja i revizije.

  Cilj je osigurati podršku koja s Vaše strane zahtijeva minimalan angažman, kako bi se mogli posvetiti stvarima važnim za razvoj Vašeg društva.

 • Društvo s vlastitim odjelom za financije i računovodstvo

  Razvili ste vlastiti odjel za financije i računovodstvo. Niste sigurni da li bi daljnji razvoj računovodstvene operative uopće trebao biti uključen u razvoj Vašeg društva? Želite se rasteretiti od poslova koji Vam ne donose profit? Istovremeno, sve konkurentnije tržište zahtijeva produktivnost i fokus prema onome čime se bavite.

  Rješenje za Vas je outsourcing financijskog dijela poslovanja. Ostvarite značajne uštede i istvremeno veću produktivnost.

  Contest pruža ukupan ili djelomičan prijelaz s internog na vanjsko financijsko upravljanje. Praćenje poslovanja moguće je pratiti u Vašem ili našem programu. Svojim klijentima smanjuje troškove i pomaže u povećanju njihove konkurentnosti na tržištu.

  Korisnicima naših usluga osiguravamo izvještaje (mjesečne, kvartalne, godišnje) prilagođene njihovim potrebama, jeziku i kontnom planu.

  Društvo vodi obračun plaća za potrebe cijelih društava ili managementa uz maksimalno moguću zaštitu podataka o visini svakog pojedinog primanja.

  Svojim načinom rada društvo se maksimalno približilo potrebama i zahtjevima svojih klijenata, posebno stranim kompanijama kako bi im pružena usluga bila na razini na kojoj su navikli u svojim matičnim državama.

  Zašto ulagati u skupu operativu kada možete imati partnera koji je spreman ulagati u Vas?

 • Vaše društvo treba revizora

  Zakon o računovodstvu dijeli pravne subjekte, trgovačka društva, na male, srednje i velike. Iz te podjele proistječe i obveza obavljanja revizije godišnjih izvješća i njezina učestalost.

  Primjećujemo da je u posljednje vrijeme uočljiv trend povećanja zakonski neobveznih revizija, bilo financijskih izvješća, bilo revizija poslovanja. Vlasnici, uglavnom malih i srednjih poduzeća, koji sada posluju i više od desetak godina, pozicionirali su svoje društve na tržištu, uspostavili organizacijske unutarnje strukture i hijerarhiju, stekli određena iskustva gospodarstvenika i dolaze do određenih «sumnji» u ispravnost svojih poteza. Nije riječ o ozbiljnijim «sumnjama» s onu stranu zakona, već se radi o mogućim formalnim propustima, nepoznavanju pojedine problematike i traženju savjeta za situacije koje nisu uobičajene u poslovanju.

  Zakon ne prisiljava sva trgovačka društva s ograničenom odgovornosti na izradu revizorskih izvješća, ali upravo spoznaja da bi netko neovisan i stručan mogao dati ocjenu dosadašnjeg poslovanja u smislu usklađenosti sa zakonskom regulativom i korištenja mogućih prednosti koje nisu korištene potiče vlasnike i odgovorne osobe za obavljanjem revizija u svojim društvima.

  Svojim iskustvom, profesionalnošću i poznavanjem cjelokupne zakonske problematike u mogućnosti smo revidirati Vaša izvješća i poslovanje potpuno stručno, neovisno i objektivno.

 • Strano predstavništvo ili podružnica

  U poslovnoj se praksi poistovjećuju organizacijski oblici «podružnica» i «predstavništvo», no između ta dva organizacijska oblika postoji bitna razlika.

  Podružnica je organizacijski oblik preko koje strana pravna osoba ili trgovac pojedinac u RH može trajno obavljati djelatnost, a čije osnivanje i poslovanje uređuje ZTD. Za djelovanje na području RH odredbom čl.617. ZTD-a propisano je da podružnica treba voditi poslovne knjige po propisima koji se primjenjuju u RH. Prema tome, podružnice inozemnih osnivača utvrđuju rezultat svog poslovanja i plaćaju propisane poreze u RH.

  Strano predstavništvo nije pravna osoba i u tom smislu poslove obavlja isključivo po nalogu strane pravne osobe koja ga je i osnovala. Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom da je riječ o predstavništvu. Poslove koje može obavljati strano predstavništvo na teritoriju RH odnose se isključivo na istraživanje tržišta, obavljanje promidžbenih i informativnih poslova te poslova vezanih za svoje predstavljanje. Ako predstavništvo zapošljava hrvatske državljane, na njihove radne odnose, plaće i druge uvjete rada primjenjuju se odredbe zakona koje uređuju radne odnose u RH.

  Contest umjesto Vas obavlja poslove financijske operative, a na području poreznih propisa i zakonske regulative osigurava Vam znanje i iskustvo na koje se možete osloniti.

  Kao Vaš vanjski partner prilagođavamo se Vašim specifičnim potrebama.

Računovodstvo

Računovodstvene usluge

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima finacijskogfinancijskog izvješćivanja (ovisno o veličini i potrebama klijenta) te poreznim propisima.

 • izrada računovodstvene politike i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
 • analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije, salda-konti kupaca, salda-konti dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema Vašim specifičnim potrebama
 • knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija
 • popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
 • rekapitulacije potraživanja i obaveza
 • izrada poreznih evidencija
 • platni promet
 • fakturiranje
 • dostava i preuzimanje dokumentacije
 • dostupnost podataka 24/7

Ljudski resursi

Sve veći broj poduzeća slijedi trend da kroz outsourcing obračuna plaće, poveća svoju efikasnost i smanji rizike prisutne kod vođenja evidencija ljudskih resursa. Usluge obračuna plaća obavljaju se u skladu sa propisima o porezu na dohodak, zakon o radu i drugim propisima koji uređuju područje plaća i ostalih primanja.

 • registracija zaposlenika
 • administracija ugovora
 • izračun plaće, doprinosa, provizija, bonusa i slično
 • izračun drugog dohotka
 • uplate i evidencija
 • izrada izvještaja za državne institucije i zaposlene
 • isplata plaća putem internet bankarstva

Računovodstvene usluge i usluge obračuna plaća obavljamo u našem poslovnom programu ili ako je potrebno u programu naših klijenata.

Revizija

Revizija kao neovisna usluga koja prije svega služi kako bi vlasnik društva ili ulagači, bili sigurni da su brojke koje prezentiraju poslovanje pravne osobe vjerodostojne i točne.

 • revizija društava s ograničenom odgovornošću
 • revizija drugih pravnih subjekata (neprofitne organizacije i sl.)
 • ostali oblici revizije (povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, prijenos pozajmnice u temeljni kapital društva, pripajanje, spajanje, podjela…)
 • revizija konsolidirane bilance cijelih grupa

Velik dio naših revizorskih usluga odnosi se na mala i srednja društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu stranih investitora, koja nisu zakonski obveznici revizije, već se ona obavlja na zahtjev i u interesu njihovih vlasnika (skraćena revizija).

Savjetovanje i izvještavanje

Nudimo vam cjelovitu uslugu – pravno, porezno i poslovno savjetovanje. Individualnim pristupom pomažemo kod optimalizacije poslovanja povezivanjem poreznih i računovodstvenih propisa.

Savjetodavne usluge obuhvaćaju:

 • računovodstveno savjetovanje
 • savjete u svezi tumačenja poreznih propisa
 • porezno zastupanje
 • porezno planiranje
 • savjete u svezi poslovnih aktivnosti – spajanja i preuzimanja, likvidacijski procesi i sl.
 • izradu izvještaja za praćenje investicijskog poslovanja i projekata
 • izradu izvještaja za potrebe menadžmenta, uključujući izvještaj o dobiti, bilanci, tijeku novca, naplati po strankama, dugovanja prema dobavljačima itd.
 • konsolidirana izvješća
 • komunikaciju s državnim institucijama
Virtualni ured

Usluga pružanja središta društva

Namijenjeno društvima, poduzetnicima, stranim podružnicama i predstavništvima, te svima koji traže minimalno zahtjevna administrativna rješenja. Uz virtualni ured sav posao obavljate i dalje sa udaljene lokacije, a navodite adresu poslovnog centra u središtu Zagreba.

Usluga uključuje:

 • natpis s logotipom tvrtke na pročelju zgrade
 • poštanski sandučić
 • zaprimanje poziva u ime vaše tvrtke
 • ispis, faksiranje i skeniranje
 • zaprimanje i prosljeđivanje poruka na e-mail adresu
 • arhiviranje dokumentacije sukladno važećim hrvatskim propisima

Osnivanje društva

Usluga je namijenjena domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje žele poslovati u Hrvatskoj. Nudimo uslugu osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (nakon primitka sve potrebne dokumentacije od klijenta) i upoznavanje klijenta sa poreznim zakonima Republike Hrvatske.

Usluga osnivanja poduzeća uključuje:

 • provjeru dostupnosti imena
 • sastavljanje društvenog ugovora
 • registracija društva i upis u sudski registar
 • otvaranje računa u banci
 • izrada pečata
 • dodjela djelatnosti prema NKD-u
 • prijavu društva na Poreznu upravu
 • prijava društva na Zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • sastavljanje ugovora o radu i prijava djelatnika
 • jednogodišnja adresa ureda

Zatražite ponudu

Ako ne koristite usluge računovodstvenog servisa ili s trenutnim rješenjem niste zadovoljni, pomoći ćemo Vam kako biste što brže i jednostavnije odabrali pravo rješenje za svoje društvo. Odabrat ćemo paket usluga koji najviše odgovara Vašim potrebama i poslati Vam ponudu te prema Vašoj želji dogovoriti sastanak i neobavezujuću prezentaciju.


Ured1: Zavrtnica 17, zgrada 7, Zagreb
Ured2: Prilaz Gjure Deželića 65, Zagreb
Telefon: 01 46 66 304
E-mail: contest@contest.hr

Vaše ime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Vaša poruka

Unesite kod sa slike: captcha