Početkom godine stupile su na snagu određene promjene pravilnika poreza na dohodak, poreza na dobit, nove uredbe i sl. Izdvajamo:

I. Kamatne stope između povezanih osoba

Odlukom o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba koja je objavljena u NN 137/2015 23. prosinca 2015. godine, ministar financija je propisao kako će kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe poreza na dobit za 2016. godinu iznositi 5.14% godišnje.

Podsjećamo da je:

  • u razdoblju od 1. srpnja 2011. do 30. listopada 2015. godine kamatna stopa za porezne svrhe na zajmove između povezanih osoba iznosila 7% godišnje; i
  • u razdoblju od 31. listopada 2015. do 31. prosinca 2015. godine kamatna stopa za porezne svrhe na zajmove između povezanih osoba iznosila 3% godišnje.

II. Uredba o visini minimalne plaće za 2016.

U Nar. nov., br. 140 od 30. prosinca objavljena je Uredba o visini minimalne plaće koja stupa na snagu dana 1. siječnja 2016. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.120,00 kuna.

III. Nova svota prosječne plaće za ovrhu na plaći u 2016.

Državni zavod za statistiku, na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u slijedećoj kalendarskoj godini. To je učinjeno i za 2016. Objavom (u Nar. nov., br. 121/15.), tako da u 2016. godini spomenuta prosječna neto-plaća iznosi 5.693,00 kn.

Po striktnom pravilu iz OZ-a, ako nije riječ o alimentaciji niti dugu s osnove javnih davanja, a radnikova (ovršenikova) neto-plaća je veća od spomenutog prosjeka, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto-plaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 3.795,33 kn (5.693,00 / 2 x 3). No, ako je radnikova neto-plaća manja od ovog prosjeka, od ovrhe je izuzeta svota u visini dvije trećine plaće ovršenika (radnika) – dakle, u takvim se slučajevima smije plijeniti samo 1/3 stvarne, radnikove neto-plaće.

IV. Dnevnice

Propisuje se umanjenje neoporezivog iznosa dnevnice za 30% ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera), odnosno 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Isto vrijedni i za terenski dodatak.

V. Izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima (OPZ-STAT-1)

Radi se o izvješćivanju porezne uprave o svim dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima od kupaca. Sva potraživanja su dospjela, prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u roku od 30 dana ukoliko nije izričito dogovoren duži rok a najviše 60 dana. Obrazac OPZ-STAT-1 je vrlo detaljan i potrebno je unositi poimenično svakog kupca i svaki račun koji nije podmiren u navedenim rokovima.

VI. Smanjena stopa poreza na potrošnju (grad Zagreb)

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Grad Zagreb) koja je objavljena u Narodnim novinama 121/2015 – 1. siječnja 2016. se na području Grada Zagreba smanjuje stopa poreza na potrošnju s dosadašnjih 3 posto na 2 posto.

VII. Obveze usklađenja poslova zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu propisano je da poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika obavlja poslove zaštite na radu isključivo sam (dužan je zaposliti stručnjaka zaštite na radu ili osposobiti jednog od radnika za obavljanje poslova zaštite na radu) ili za njihovo obavljanje može sklopiti ugovor s ovlaštenom osobom, (angažirati vanjskog suradnika).Poslodavac koji zapošljava više od 49 radnika (50 i više) ima obvezu zaposliti stručnjaka zaštite na radu ili osposobiti jednog od radnika za obavljanje poslova zaštite na radu.