Donosimo pregled najvažnijih izmjena koje stupaju na snagu 1.1.2021

Izmjene pri obračunu plaće te u području dohotka i doprinosa

 • Novi iznos minimalne plaće za 2021. godinu u bruto svoti od 4.250,00 kn za puno radno vrijeme, čime se minimalna neto plaća povećava na 3.400 kn.
 • Minimalna osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave od siječnja 2021. iznositi će 5.967,65 kn (umjesto 5.682,30 kn koliko je iznosila u 2020. godini).
 • Najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje iznositi će 55.086 kn, odnosno 661.032 kn na godišnjoj razini.
 • Neoporezive naknade (prigodne nagrade, nagrade za radne rezultate, za topli obrok) izuzete su od ovrhe od 28.11.2020 i isplaćuju se na zaštićene račune zaposlenika pod ovrhom. 
 • Snižavanje stopa poreza na dohodak sa 24% na 20%, sa 36% na 30% i 12% na 10%.
 • Prijavu dohotka od imovine ostvarene od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina Poreznoj će upravi dostavljati javni bilježnici ukoliko su kod njih ovjereni ugovori.

Izmjene u području poreza na dobit

 • Snižava se stopa poreza na dobit za obveznike s prihodom do 7,5 milijuna kn s dosadašnjih 12% na 10% te se isto tako usklađuje izmjena ovog zakona s izmjenama Zakona o porezu na dohodak pri čemu će se stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, inozemnim osobama koje nisu fizičke, smanjiti s 12% na 10% jer se i Izmjenama Zakona o porezu na dohodak smanjuje stopa poreza na dohodak od kapitala ostvarena po osnovi dividende i udjela u dobiti s 12 na 10%.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača, sportaša i sl.) s 15 na 10%.
 • Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe oporezivanja dobit od 1. siječnja 2021. godine iznosi 3,00% godišnje (do 31.12.2020 iznosila je 3,42 %)

Izmjene vezane uz fiskalizaciju

 • Uvodi se obaveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu (vrijedi samo za gotovinsko plaćenje). 
 • Počinje obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. 
 • Očekuje se da ministar financija pravilnikom propiše iznos blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.

Izmjene u području PDV-a

 • Uvodi se mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu ukoliko ga porezni obveznik koji ispunjava uvjete zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije. 
 • Povećava se prag za primjenu oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 milijuna kn na 15,0 milijuna kn.
 • Ukida se oslobođenje plaćanja PDV-a za uvoz dobara male vrijednosti (do 22 eura) iz trećih zemalja (od 1.7.2021)
 • Regulira se prodaja dobara na daljinu, tako što se nakon prelaska vrijednosti praga od 77.000,00 kn oporezuje u državi članici u kojoj primatelj dobara koji nije porezni obveznik ima prebivalište. (od 1.7.2021)

Brexit

 • Od 1. siječnja 2021. na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV pravila za uvoz odnosno izvoz. To znači da će porezni obveznici biti obvezni platiti PDV pri uvozu dobara iz UK u EU te da će za njih biti obvezan carinski postupak pri izvozu dobara iz EU u UK.

Link: https://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Brexit.aspx

Ukidanje Poreza na potrošnju – Grad Zagreb 

 • Gradska je skupština Grada Zagreba donijela Oduku o izmjenama odluke o lokalnim porezima i prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 140/20.). Odlukom su brisani  članci o obvezi plaćanja poreza na potrošnju ugostitelja Grada Zagreba. 
 • Odluka će stupiti na snagu 1. siječnja 2021. godine. 

Ostale novosti

 • Smanjenje stopa za obračun i plaćanje Turističke članarine za 12%.
 • Smanjenje naknade za općekorisne funkcije šuma sa 0,0265 posto godišnjeg prihoda na 0,024 posto.
 • Nova minimalna satnica za student servis iznosi 26,56 kn.
 • Počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe u iznosu od 800 kn/mj državljanima starijim od 65 godina koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu 
 • Početkom 2021. ukida se model kvota za zapošljavanje stranaca iz trećih država i prelazi na novi model koji se temelji na mišljenju HZZ-a. Trebao bi olakšati zapošljavanje stranaca.