Novi podaci za popunjavanje naloga kod isplate osobnih primanja fizičkih osoba

Primjena SEPA standarda započela je 6.6.2016. u RH zbog čega dolazi do određenih promjena u platnom prometu.
Između ostalog dolazi do promjena kod upisivanja naloga za isplatu osobnih primanja (navedenih u tablici niže) fizičkim osobama. Jedino nalozi koji su popunjeni na slijedeći način bit će ispravno evidentirani kao osobno primanje primatelja u banci na osnovu kojeg:

  • su zaštićena primanja izuzeta iz ovrhe,
  • primatelji ostvaruju neke pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka.

Kod popunjavanja naloga, obavezno se upisuje:

  • poziv na broj platitelja,
  • poziv na broj primatelja,
  • šifra namjene.
1. U polja vezano za poziv na broj platitelja upisuje se:

Model: HR67
Poziv na broj: OIB isplatitelja-oznaka JOPPD obrasca-X
Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cjelosti: HR67 12345678912-16365-0

Ako se isplaćuje druga vrsta osobnog primanja (koje nije plaća) polja „Model“ i „Poziv na broj“ platitelja nisu obavezni podaci.

2. U polja vezano za poziv na broj primatelja upisuje se:

Model: HR69
Poziv na broj: 40002 (uvijek fiksno)-OIB isplatitelja-šifra osobnog primanja (u tablici niže)
Primjer ispravno popunjenog poziva na broj primatelja za plaću isplaćenu u cjelosti: HR69 40002-OIB isplatitelja-100

3. Šifra namjene – upisuje se SALA
Tablica: Šifra osobnog primanja koje se obavezno unosi kao treći podatak u pozivu na broj primatelja
Šifra Vrsta osobnog primanja
100 Osobno primanje isplaćeno u cijelosti
110 Isplata dijela osobnog primanja – isplata na zaštićeni račun
120 Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio – isplata na redovan tekući račun
130 Ugovor o djelu
140 Rad za vrijeme školovanja
150 Isplata dividende
160 Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta
180 Najam
190 Prijevoz
200 Službeni put – svi troškovi nastali na službenom putu
210 Terenski dodatak
220 Naknada za odvojeni život
230 Naknada za bolovanje
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade
260 Regres
270 Božićnica, uskrsnica
280 Dječji dar
290 Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu,  knjige i ostalo
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika
310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta
320 Otpremnina
399 Ostala osobna primanja

 

Važno: šifre osobnih primanja koje su različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. Npr. kada se isplata prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100.

Ako se ostala primanja npr. troškovi nastali na službenom putu (dnevnice, cestarina, parking i sl.) isplaćuju odvojeno od plaće, virmani se popunjavaju na slijedeći način:

popunjavanje-naloga-kod-isplate-osobnih-primanja-fizičkih-osoba