Od 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čime su uvećani iznosi neoporezivih dnevnica za službena putovanja i rad na terenu u tuzemstvu: umjesto 170,00 kn, poslodavci imaju mogućnost isplatiti neoporezivih 200,00 kn dnevnica, umjesto 85,00 kn mogu isplatiti 100,00 kn ako službeno putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati (ostali uvjeti i umanjenja s obzirom na osigurane obroke nisu se mijenjali).

Novi neoporezivi primici:

 1. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika iznosu do 2.500,00 kn godišnje
  U ovom trenutku nema detaljnih informacija na koji način će biti moguće koristiti naknadu (za isto će biti nadležno Ministarstvo turizma).
 2. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika u iznosu do 5.000,00 kn godišnje
  Ova naknada može se isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu/iznosima do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku (uključujući i mogućnost isplate cijelog iznosa u 2019. godini).
 3. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca u iznosu do 12.000 kn godišnje
  Podmirivanje troškova prehrane mjesečno po stvarnim troškovima (do 12.000 kn godišnje). Pri tome računi o obavljenim isporukama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti podmireni bezgotovinskim putem. Omogućeno je da se usluga koristi u ugostiteljskim objektima, kupnjom u trgovinama ili organizirana kod samog poslodavca. Poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.
  Skrećemo pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane (ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije).
 4. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka
  Neoporezive troškove smještaja poslodavac može uplatiti izravno najmodavcu ili na račun radnika uz obavezno zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun). Troškom smještaja smatra se ukupan iznos iskazan na ugovoru ili računu uz uvjet da nisu uključene stavke kao što su korištenje garaže, izdaci za korištenje telefona i interneta, naplata režija (struja, voda, grijanje i slično).
 5. Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka.
  Poslodavci sada mogu neoporezivo snositi troškove redovne skrbi djece predškolske dobi (vrtića) svojih zaposlenika. Time su pokriveni samo redovni programi (ne i dodatni programi koji se posebno naplaćuju). Radnik je obvezan dostaviti pisanu izjavu da nitko drugi već ne koristi takvu naknadu te kopiju računa. U slučaju promjene, radnik je obvezan obavijestiti poslodavca.

Napomena:

Novo uvedeni neoporezivi primici ne znače da poslodavci mogu umanjiti bruto plaću radniku te ih jednostavno zamijeniti sa novim neoporezivim isplatama radnicima. Spomenutog pitanja umanjenja bruto plaće dotaknula se i Porezna uprava u izdanoj Uputi u kojoj skreće pozornost da isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana.
Također, kao što se primjenjuje i za druge neoporezive primitke, u slučaju rada kod dva ili više poslodavca radnik je obvezan prije isplate primitka poslodavcima dostaviti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li već ostvario isplatu tih primitaka i u kojem iznosu.

Za detalje link na službeno mišljenje MF:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669&fbclid=IwAR3b8UJVChsobNb_WQYyIJrYKMHWDg9iz-swVHsWoxDkL4HUZ0PFJxc1pc0