Porezna uprava objavila je mišljenje 13.04.2017. godine koje se odnosi na ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima.

U slučaju kada se službeni automobil koristi i u privatne svrhe, te se utvrđuje primitak u naravi (u visini 20% vrijednosi rate operativno leasinga ili 1% nabavne vrijednosti vozila) do sada je uobičajno postupanje bilo da u takvim situacijama nije postojala obveza vođenja evidencije o početnom i završnom stanju brojila (putnog naloga i evidencije kilometraže službenog vozila).

No, ovim mišljenjem definira se da bez obzira ako se vozilo koristi kao prijevozno sredstvo na službenom putu, te se za isto obračunava primitak u naravi, u putnom nalogu mora se evidentirati podatak o početnom i završnom stanju brojila (kilometar/sat). Obrazloženje ovog zahtjeva bazira se na činjenici da se na ovaj način može jedino dokazati da je službeni put ujedno i obavljen.
Cijelokupno mišljenje Porezne uprave dostupno je na ovom linku.