Svi obveznici fiskalizacije, koji imaju obvezu fiskaliziranja izdanih računa (=gotovinske transakcije), u obvezi su do 31.07.2017. prijaviti kroz sustav ePorezne sljedeće podatke:

  • podaci o poslovnim prostorima;
  • podaci o proizvođaču programskog rješenja;
  • podaci o održavatelju programskog rješenja.

Porezna uprava je 19.06. osigurala programsko rješenje, te je moguć unos ovih podataka u sustav ePorezna.
U sklopu podataka o poslovnim prostorima, postoji i obveza unosa radnog vremena za svaki pojedini poslovni prostor.

Zaključno, navedena obveza odnosi se ISKLJUČIVO na poduzetnike, koji imaju obvezu fiskaliziranja izdanih računa, tj. izdaju izlazne račune sa JIR i ZKI brojevima.
Navedena obveza NE odnosi se na poduzetnike koji naplaćuju svoja potraživanja isključivo bezgotovinski (=uplata na transakcijski račun).
Podsjećamo da, i ako niste obveznici ovih prijava, i nadalje ste u obvezi izraditi i arhivirati Interni akt o fiskalizaciji. Također, navedeni interni akt neophodno je redovno usklađivati sa stvarnim stanjem (npr. promjena operatera koji izdaju račune).