Dana 04.05.2017. godine Porezna uprava izdala je novo mišljenje, koje uzima u obzir objavljenu presudu Europskog suda pravde, te kojim se potvrđuje mogućnost izdavanja dvojezičnih računa u situacijama prekograničnih transakcija.

Izdvojeno iz mišljenja:

..Stoga, kako je razvidno iz navedenih odredaba zakona, u Republici Hrvatskoj računi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ali se sukladno sudskoj praksi Suda Europske unije, račun može izdati i na nekom stranom jeziku u obliku dvojezičnog računa, ukoliko je to potrebno radi prekograničnog karaktera transakcije.

Prema svemu navedenom treba naglasiti da izdavanje dvojezičnih računa u Republici Hrvatskoj nije zabranjeno niti će biti sankcionirano kao protupravno ponašanje. U davanju odgovora povodom ovog upita porezni obveznici se upućuju na mogućnost izdavanja takvog računa, a ne na obvezu te se “prekogranični karakter transakcije” odnosi na transakciju prema pravnoj i fizičkoj osobi nerezidentu od strane pravnih i fizičkih osoba rezidenata.

Cjelovito mišljenje dostupno je na ovoj web-stranici Porezne uprave.